Kahtlev mateeria / Suspicious Matter
Eesti Kunstiakadeemia installatsiooni ja skulptuuri osakonna magistrantide näitus.

5.03.14 - 6.04.14

Hanna Piksarv, Ihan Toomik, Kaarel Kütas, Mikk Jäger, Sven Parker

Kuraator Kirke Kangro

Eesti Kunstiakadeemia installatsiooni ja skulptuuri osakonna magistrantide näitus.

Näituse keskmes on vormide võimalik hierarhilisus ja positsioonid ning esteetikaküsimused - mille poliitilisele iseloomule viitab Jacques Rancière. Küsimust, kes on see, kes tajutava üle otsustab, esitatakse ka kunsti enese siseselt ning vaatluse all on kooskõla meelelise esitusviisi ja selle andmete tõlgendamise re¾iimi vahel. 
Mateeria kahtleb oma rollis olla alluv - nii, nagu võiks kahelda iga kontrollitav positsioon. 

Hanna Piksarv kasutab traditsioonilist skulptuuritehnikat – metallivalu. Skulptuuri valamine toimub aga otse ruumi ning ilma eelneva teadmiseta või kavatsuseta selle kuju kohta. 

Mikk Jäger esitleb kolmemõõtmelist vaikelu, kus tinglikus interjööris on eluta objektidele omistatud kavatsuslikkus. Installatsioonis on kasutatud ühe elemendina psühhiaatriahaigla mahakantud aknaid.

Sven Parkerit huvitab eksponeeritava tinglikkus ning vaataja eeldused sellele. Postament järgneb vormilt selle peal eksponeeritavale kunstiobjektile, pretendeerides nii hoopis ise kontseptsioonikandja rollile.

Ihan Toomiku tööd on lõigud ruumidest maali formaadis. Maalidega koos on ruumist kaasa lõigatud ka heli.

Kaarel Kütas esineb näitusel ainsana figuratiivse skulptuuriga. Kohtuvad mateeria ja sellele omistatavad emotsionaalsus ja müütilisus.

Kaarel Kütas
Kevad / Spring
Puit / wood
2013

 

Ihan Toomik
Taust-track/ Backround-track
heliinstallatsioon
kipsplaat, tapeet, puit / plaster sheet, wallpaper, wood
240 x 120 x 6
2013

 

Sven Parker
Pinnareljeefid / Surface Reliefs 
vahtplast, pahtel, värv, leitud objektid / styrofoam, plaster, paint, found objects
erinevad mõõdud / dimensions variable
2013

Sven Parker
Nimeta / To Be Titled
puit, vineer, leitud pildid / timber, ply wood, found images
240 x 60
2013

Hanna Piksarv
Minu õnn / My Luck
tina, 61 kg / led 61 kg
2013

 

Mikk Jäger
Iseseisvus / Independence
puit, psühhiaatriahaigla aknad / wood, windows of mental hospital
erinevad suurused / dimensions variable
2013