Alvar Reisner, Katrin Koskaru, Elis Saareväli
AJUKEPP
03. 02. 05 algas Haapsalu Linnagaleriis uus hooaeg. Õieti jätkus, kuna jaanuaris oli veel võimalik vaadata Eveli Variku fotoinstallatsiooni "Varikelud". Uueks esinejaks aga kolm noort, Tallinna Kunstiakadeemiat lõpetavat kunstniku. Ekspositsiooni moodustavad peamiselt maalitehnikas taiesed, kuid on ka üks installatsioon. Oma loomingu võtavad kunstnikud kokku lakoonilise lausega: Ajukepp- inimestest, asjadest ja olukordadest nii nagu nad TEGELIKULT ON. Selline bravuurikas pealkiri eeldaks räigevõitu ja karmi visuaali, kuid galeriis avaneb vaade heamaitselisele ja ajastutundlikule maalile. Vähemalt esialgu. Töödesse süvenedes märkame, et kunstnikud on pakkinud kaunisse vormi võrdlemisi tavatuid stseene ja kujundeid. Domineerima jääb hetkel kunstiruumis domineeriv tendents, kus iroonia ja huumor põimitakse kokku ühiskonnas valitsevate absurdsustega. Kontekstist välja rebitud detailid ja kaudselt sobiv teema täiendatud autorikäekirjaga. Umbes nii võiks iseloomustada kogu väljapanekut. Kindlasti ei ole see negatiivne hinnang, kuna hirmtõsine reaalsuse vahendamine ja vormi- teema piiride kobamine on hetkel end justkui ammendamas. Kedagi ei inspireeri enam tavatute objektide eksponeerimine ega koledate, haisvate, eemaletõukavate teoste vaatamine. Tundub, et noorem kunstnikkond on otsimas teid, et meelitada vaataja tagasi galeriidesse, rehabiliteerimaks kunsti mainet publiku silmis. See kõik ei tähenda seda, et kunstisaale hakkaksid pea täitma kaunis vormis sisutühjus. Teemavalik, kujundiloome, metafoor, see kõik annab mõista autorite peas toimuvast ja ei anna vaatajale põhjust naudisklemiseks. Vaatajale kirjeldatakse arusaamu painavast formaalsusest, situatsioonide absurdsusest, igapäevaelu pisiasjadest, mis domineerivad olulise üle – üks korralik ajukepp.
Agur Kruusing
    fotod:Alvar Reisner
Haapsalu Linnagaleriid toetab Hansapank