EAL 80-ndale aastapäevale pühendatud arhitektuurinäitus ERAMU (ingl. The Residence).


ERAMU näitus on ülevaade eesti arhitektide projekteeritud eramutest kaheksakümne aasta jooksul. Valik keskendub eritellimusel ehitatud nn kvaliteetarhitektuurile, mille eesmärgiks on parandada elamise väärtust ning tõsta tavainimeste ootusi loodava keskkonna suhtes. Lähtudes viimasel kümnendil ehitatust, otsistakse sarnasusi kaheksakümne aasta vältel ehitatud eramutes, jälgides nii arhitektide endi arengut kui ka seoseid erinevate põlvkondade vahel. Näituse pearõhk koondub siiski imagoloogilisele tasandile, olukorrale, kus nii tellija kui arhitekt soovivad leida uusi ja põnevaid lahendusi ning ei karda eksperimenteerida.

Koostajad: Arne Maasik arnemaasik@hotmail.com
Tarmo Maiste tarmoma@hotmail.com