02 veebruaril avati Haapsalu Linnagaleriis Pärnu erakunstikõrgkooli Academia Non Grata õppejõudude ja üliõpilaste näitus “Valik”.Näituse panid kokku Andrus Joonas ja Al Paldrok.Üritust iseloomustava tekstina toon siinkohal ära asjaosaliste endi poolt koostatud materjali.
Antud näitus ei ole valik selles mõttes,et valik jne. Pigem ja isegi eelkõige on see näitus koostatud jne. põhimõttel,et kunst on valik.Ja kogu seda müstifikatsiooni saa ja ei ole vajagi ilmtingimata verbaalselt väljendada.Võibolla on midagi vaja muud,näiteks: tunda ,osata samastuda,kuulata müra ja ka vaikust jne. Tegelikult saab aru sellest ainult see,kes seda teeb ja ka tema mitte nii,nagu arvab
A.Joonas
Omal moel täiesti ammendav informatsioon,millele enda poolt midagi lisada justkui ei tahaks.Olen enam vähem kõkides oma vrasemates tekstides rõhutanud asjaolu,et kujutava kunsti,vähemlt selle käsitsi loodud valdkondade puhul, ei tohi piirduda vaid meediakajastusega.Sel juhul,näitusel mitte käies, jätate otsuste tegemise,(see on üks tähtsamaid tegemisi elus üldse) kellegi teise kanda .Nii toimides loovutage ka oma toiduportsion tollele otsustajale,kuna te ei vaja seda enam.Teie ajust on saams lai mõtlejalihas,mis tuleb küll toime elu lihtsamate toimingute juhtimisega,kuid .... Seega,tõuske oma arvuti või lehe tagant ,pange riided selga ja minge näitusele.Isegi sellisel juhul,kui te kunsti vihkate.Kunst vihkab siis teid ka,aga oma vihavaenlast silmast-silma,täpsemalt silmast pilti kohates, saab kõik selgemaks.Võite end välja elada ja küll näete,stress kaob.Või ka saabub,sõltuvalt teie meelestatusest ja ootustest. Omamoodi väljaelamine,kunstnike poolne,toimub ka galeriis.Veerand tundi enne näituse ametliku avamist said kohalviibiad näha tegevuskunsti akti,mille viisid läbi Sorge,Taje Tross,leib,konserv,kivi ja keegi,kes roomas magamiskotti peitununa üle põranda.Tema isik jäi minu poolt tuvastamata.Küsimusele,kas ei oleks kõiki külalisi ära pidanud ootama,vastas A.Paldrok,et aktsioon ei olegi alati mõeldud etendusena.Kuna olin end akadeemia tegemistega nii kurssi viinud,kui seda sai teha aadressilt http://www.uninet.ee/nongrata/ ,siis hakkas tekkima tasapisi tunne,et need inimesed enamvähem mõtlevadki seda,mida ütlevad ja teevad.Erinevalt enamikust.Kas selline ellusuhtumine ei ole ehk ühiskonnale ohtlik?Või siis jälle vastupidi.Kui lähete näitust vaatama,siis proovige seda järgi teha.Kaotada ei ole ju lõppkokkuvõttes midagi. Enamus väljapanekust on ju siiski küllalt harjumuspärases ja loetavas vormis.Seintel on pildid ja installatsioonid,põrandal video.Ei midagi ohtliku,võrreldes sellega,mis ootab meid tänaval.Autod,libe,pätid,pankrott,ilm,koerad jne.Kunst on peaaegu alati süütu ja ohutu,kuna ta siiski ainult peegeldab elu mõningaid aspekte ja pakub mõtlemisainet.Ka käesolev näitus.Ehkki kõik tööd ei pruugi olla visuaalse ilu teenistuses,on ju alati mingi põhjus,miks nad seal,näitusel,on.Pahatihti on see põhjus tähtsam,kui vorm.Avastage endi jaoks see põhjus ja te saate aru.Asju,millest keegi aru ei saa ja kõigile mõistatuseks jäävad tehakse muudes kohtades,näiteks Toompeal,linnavalitsustes,vallaviletsustes ja muudes selleks ettenähtud asutustes.Kuna jutt sellele läks,siis on palju huvitavat toimumas meile kõigile armsas Pärnu linnas.Kultuuri ja hariduset lubanud Isamaaline juhtkond on peletamas M.Soosaart oma linnast,maha on müüdud maja,(naeruväärse hinnaga kusjuures),milles pesitseb Academia Non Grata.Rahaeraldused peavad silmas veidraid prioriteete.Tundub,et suvepealinnas saab suiti varsti veel ehk grilli ja õlut.Diskot lüüa muidugi ka.Jääb mulje,et akadeemiast võib järgi jääda vaid Non Grata.Selline on pilt vähemasti väljastvaatajal ja usinalt kuuldusi süstematiseerival Minul.Kuidas asjad lahenevad,kas vahetab keegi parteid,saadab ümbriku,saab lähedaseks tuttavaks või mida iganes,seda näitab muidugi aeg.Kas on mõistlik aga lammutada toimivaid struktuure,nagu Academia Non Grata.Kool,mis on vähese ajaga koondanud endaümber algatusvõimelisi ja andekaid tegelasi,pakkuma nii mitmekesist õppekava,(loe eeltoodud aadressilt)?Kindlasti mitte,aga Issanda ja veel kellegi teed on imelikud.Ehk peaks suunama rahavood parem narkoärisse.Kui vahele ei jää,sünnib kindlasti suurt tulu.Noored las kondavad niisama ringi,ju neist midagi ikka saab.Ega see kunst ja kultuur ju ka ... .Ainult üks irisejate kamp. Tagasi tulles näituse juurde,pean siin lähtuma siiski osaliste juhtkirjast.Rohkem külastamist ja vähem sõnu.Jätan üksikasjaliku arutelu asjatundjate hoolde ja soovin kõigile ummisjalu Haapsalu Linnagalerii poole suundujatele libedat kinga.  

Agur Kruusing