Tartu Ülikooli maali õppetooli üliõpilastööde näitus
Pärast väkest pausi on Haapsalu Linnagaleriis jälle avatud uus näitus. Seekord on esinejateks Tartu Ülikooli maali õppetooli tudengid. Ülikooli pressitekstist saame Jaan Elkeni sõnastuses välja lugeda järgmist:
Tartu Ülikooli Filosoofiateaduskonna kunstide osakonnas on maalikunsti eriala õpetatud nüüd juba kaksteist aastat. Meie lõpetajad on Peeter Allik, Kaarel Vulla, Priit Pajos, Albert Gulk, Meiu Münt jt. kelledest paljude nimed ei vaja enam lähemat tutvustamist. Tartu kunstipilti on meie lõpetajad toonud paljuoodatud verevahetuse. Käesolev näitus on koostatud läbilõikena teise kuni neljanda õppeaasta maali-, kompositsiooni-, ja lõputöödest. Juhendajateks meie õpetooli õppejõud

Jüri Kask, Jaan Punga, Anne Parmasto ja Jaan Elken. Meil õpib hetkel 41 üliõpilast. Alates selle aasta sügisest käivitub ülikoolireformi raames ka magistriõpe. Uute õppekavade järgi läbib meie osakonna lõpetanu laiaulatusliku humanitaarainete bloki. Kunstiajalugu, semiootika, filmikunsti ajalugu, uued meediad jne. Lisaks sellele veel arvutigraafika, installatsiooni ja skulptuuri kursus, samuti 3d animatsioon.
Läbi üheksakümnendate ka meie kunstiteoreetilist mõtet läbinud mantra "maal on surnud" on uue aastatuhande künnisel muutunud nonsensiks. Selle tõenduseks on ka käimasolev näitus. Noorte huvi tulla õppima seda traditsioonilist kuid kuid pidevas muutumises olevat kunstiliiki on jätkuvalt suur.

Jaan Elken

Selle optimistliku väljaütlemisega oleks sobilik sõnaline osa lõpetada ja agiteerida inimesi sagedamini külastama kunstigaleriisid. Tahaksin siinkohal veel teha mõned ettepanekud Haapsalu Linnagalerii külastajatele. Nimelt ootan ma Haapsalu linna elanikelt vastuseid järgnvatele küsimustele:

1. Kas HLG- toimuvad näitused rahuldavad teie vajadusi kunstivaliku osas?
2. Millised kunstnikud oleksid eriti oodatud?
3. Kas näituste reklaam ja eelreklaam on piisav?
4. Milliseid reklaamivahendeid veel võiks kasutada?
5. On teil ettepanekuid HLG - sse puutuva osas?
6. Mitu korda olete aasta jooksul külastanud HLG - d?

Vastuseid nendele küsimustele ja veel omapoolseid ideid ja soovitusi ootan kas e - mailil abusimbel@hot.ee või galerii külalisteraamatus. Samuti võib vastused jätta galeriisse Kersti Aaloe kätte. Tänan ette.

Agur Kruusing