foto:T.Tarmula

29. 04. 00 avati Erki Kasemetsa installatsioon " h - absoluut".Esineja enda sõnul sisaldab see viidet Haapsalule ja kindlale kõrgusele merepinnast.Täpsemalt kirjeldab ta seda nii:
Mingi maapinnapunkti absoluutset kõrgust määratakse suhtes merepinnast. Selle väärtus võib olla nii pluss kui miinusmärgiline - vastavalt sellele, kas mõõdetav punkt asub merepinnast kõrgemal või madalamal, mõningatel juhtudel aga ka täpselt null - nagu näiteks Haapsalu Linnagalerii põranda puhul. Igasugune kokkuleppeline lähtekoht on esmalt suhteline - ka merepind pole pidevalt sama ja selle tase on määratletud paljuaastaste vaatluste keskmise põhjal, teisalt aga hädavajalik - võimaldab suhtarvu kaudu siduda eri osad ühtsesse ja ülevaatlikku süsteemi. Erki Kasemets kaardistab sise+välismaailma ühe kindla formaadi - piimapaki - kaudu. Nagu ookeanipind kõrguste mõõtmisel on just see pakend kõikjal kehtiv lähtealus, absoluut, milles sisaldub kõik olemasolev. Haapsalu Linnagaleriis 29. märtsist kuni 30.aprillini lahtioleval näitusel kehtibki kaks paralleelset ja absoluutset kõrgusskaalat: merepinnast ja piimapakiformaadist lähtuv.
Tegelikult Tegeleb Erki sellega,millega ta on tegelnud juba mitmeid aastaid. Nimelt tehiskeskkonna loomisega, mi koosneb moodulitest.Mooduliks valib ta sarnaste mõõtmetega objekte nagu piimpakid, õllepurgid jne.Kui tema varasematel näitustel võis kohata moodulitest esteetilisi kompositsioone, kus erinevat värvi värvitud õllepurgid moodustasid, kas siis teksti, või mõne muu kujundi, siis nö. piimapakkide sari koosneb eriaegadel ja erikohtades loodud maalidest või maalingutest, mis rangelt dokumenteeritud. Igal tööl (piimapaki sees) on kirjas nii töö nimi, teostamise koht, kui ka maalingut katva laki mark. Kõik see kokku moodustab ühtse, tervikliku installatsiooni, mis hõlmab kogu galeriid. Ruumis vabalt rippuvad tööd ei konkureeri milleski põrandal või seintel asetsevatega. Tingimused on samad. Järgmisel näitusel asetsevad nad teisiti.Siin puudub hierarhia suuremate või värvilisemate või kõnekamate vahel. Osa on osa. Moodul on moodul.1 on 1 ja ei midagi enam. Hulk moodustab hulga, mille sisu või sisutuse dikteerib kunstniku tuju, idee, soov eksperimenteerida. See, arvestades asjaolu, et Haapsalus on eksponeeritud vaid kümnendik töödest, loob kindla süsteemi, mis tegelikult võiks imiteerida maailmamudelit.Kui maailmal saaks olla mudel. Kunstnikud on läbi aegade ihalenud luua maailma uuesti, oma näo järgi, oma soovide ja unistuste järgi. Kasemetsa mudel pigemini kopeerib, kui loob, ennemini võrdleb kui "tahab". Ta elab oma loodud filossoofia järgi, erinedes enamikest mõtlejatest, kes kirjasõnas küll hiilgasid mõtetega õigemast ja paremast maailmast, kuid ei pidanud oluliseks loodud mudelit endapeal katsetada. Ma muidugi ei tea, kui palju ja mil moel on Erki püüdnud oma mõtteid sõnastada. Kas sel ongi tähtsust? Keda praegusel ajal ikka huvitab kellegi teise arvamus elust. Mingem ja vaadakem parem näitust. Üle saja erineva sisu ja esteetikaga objekti. Info hulk x MB ruutmeetri kohta. Ja see kõik on tasuta. Miks kunstnik seda teeb? Miks kunstnikud üldse midagi teevad? On see loojakompleks? Eneseimetlus? Igavus, trots või midagi muud? Ammendavat vastust ei suuda tõenäoliselt keegi pakkuda. Ja väga hea, et ei suuda. Olen alati arvanud,et kui keegi suudaks välja pakkuda definitsioni, mis on kunst, hääbuks varsti see seletamatu fenomen, muutes meid millegi võrra vaesemaks? Või ka mitte? Minge ja veenduge ise.

Agur Kruusing