Jaapani Fondi, Jaapani Suursatkonna ja Haapsalu Kultuurikeskuse korraldamisel toimub 13. juulist – 16. augustini Haapsalu Kultuurikeskuse rõdusaalis näitus „Jaapani 21.sajandi kunst” („Passage to the future: Art from a New Generation in Japan”) . 21. sajandi Jaapani kunstisuundumusi tutvustav väljapanek on justkui mõtteliseks jätkuks 2005. a. suvel toimunud arhitektuurinäitusele "Kazunari Sakamoto. Hoone kui argipäeva poeesia".
Maalid, skulptuurid, installatsioonid, fotod ja videod 11 noorelt autorilt uurivad ümbritsevat elu ja ühiskonda läbi igapäevaste ja isiklike asjade, keskendudes meeleolude ja arusaamade võimalikult läbitunnetatud ning tehniliselt perfektsele väljendusele. Loomeprotsessi osadus koos uudsete ideede ja lahendustega annavad aimu traditsioonidest lähtuvast rikkast ja elujõulisest kultuuriruumist.