Taevad ja jumalad
Madis Eelmaa, Karl Eelmaa ja Jan Tomson

Juba nädala vältel on Haapsalu Linnagaleriis olnud võimalik vaadata kolme mehe näiust, kelledeks on Madis Eelmaa(fotod), Karl Eelmaa ja Jan Tomson(grafiti). Oma tööde ja näituse kohta kirjutab, laenates osa teksti Mika Valtari "Sinuhe" interpretatsioonist, Madis nii: Rännates kaugetes maades, olen kohanud palju jumalaid. Iga päev kuulen ühest või kahest eriti tähelepanuväärsest jumalast, kelle nimesidki ma varemalt ei ole kuulnud, kuigi ma seda neile tohmanitele ei avalda. Aga sellegipärast ei teeks viga, kui leiaksin mingi sobiva jumala, keda võiksin teenida. Mina Madis tegin need fotod, mitte selleks, et ülistada jumalaid, sest jumalaist olen ma tüdinud. Mitte et jumalaid meelitada, ei kartuse ega tulevikulootuse pärast. Oma elu ajal olen nii palju kaotanud ja kaotanud, et tühi kartus mind ei vaeva. Ja surematuse lootusest olen ma tüdinud nagu olen ma tüdinud ka jumalaist. Vaid omaenese pärast tegin ma need pildid.
Tegemist on fotograafiga, kes on oma elu vältel läbi rännanud vist kogu Kagu- Aasia. Ka need riigid, kuhu enamik meist minna ei julgeks, kas siis ebastabiilse poliitilise olukorra pärast või lihtsalt mugavuste puudumise tõttu. Madis valdab piltide ja kogutud esemete näol ilmselt üht väärtuslikumat kogu neist maadest Eestis. Aga mitte dokumentalistikaga ei soovi ta esineda HLG-s. Siia on välja riputatud digitaalsed kollazhid, vaikelud ja lavastused. Enamusel töödest on ühe elmendina mõne jumala kujuke, mis oponeerib juba tunduvalt maisematele objektidele, milledeks on inimkeha, puuviljad jne. Selline esitus jätab mulje küllalt iroonilisest suhtumisest objektidesse, kus olulisem on esteetiline aspekt kui eetiline. Tehnilistst küljest ei teki kahtlust, et tegemist on oma ala asjatundjaga. Meil vist suhteliselt harva kasutatav võte, kus foto teekond filmilt arvutisse ja seejärel tagasi filmile, annab autoril võimaluse lisada ajaloolistele objektidele oma panuse, muutes näiteks pühamuseinal paiknevad jumalad ja jumalused osaliselt veidi lihalikemaks. Lavastused, milledest autor ise peab olulisimaks iseenda aktifotosid, pilditatud Vastseliina Linnuses erinevates olukordades, on vaheldumisi kas väga jutustavad või rajatud jällegi enam visuaalsele efektile. Võibolla see eklektika muudab ekspositsiooni veidike laialivalguvaks. Või on se taotlus. Siin jään vastuse võlgu, aga vatamist peaks jätkuma igale maitsele.

Näituse teise poole moodustavad suutremõõtmelised pildid grafititehnikas. Kasutan sõna pilt, kuna grafiti galeriiseinal oleks efektsem aga hiljem hirmus kallis likvideerida. Kui kodumaisel kunstipublikul peaks olema juba välja kujunenud oma suhe grafitisse, siis sellel näitusel nähtu peaks seda sihikut veidike paigast nihutama. Vähemalt minu jaoks oli võrdlemisi ootamatu näha selles tehnikas erinevaid jumalusi hinduismist, budismist. Räige ja agressivse subkultuuri näite asemel vaatame näkku üsna sulnitele tasapinnalistele tegelastele erinevatest religioonidest. Paraku pole minu kogemused selles vadkonnas eriti suured mistõttu jätan otsuse lagetamise igaühe enda kanda.
Kokkuvõtteks võiks öelda, et näitusel nähtu annab pildi autoritest, kellede jaoks mõte religioosetel teemadel ei erine oluliselt mõttest igapäevaelu teemadel. Eks ole see ju Eestlasele tegelikult omane kuna enamus jumalaist ja religioonidest on siia maanurka sattunud kas vägivaldsel teel või protestist kantuna. Usaldusväärset infot meie omadest uskumustest liigub vähe ja näib et me tuleme toime ka ilma selleta. On see meie eelis või puudus, raske ütelda. Arvan, et seda saab näitama aeg. Aga alles pärast KAUKAJUMALA kukutamist maarjamaal.
Agur Kruusing