Peeter Allik
XX sajandi saladusi

04. 06 avati Haapsalu Linnagaleris Peeter Alliku näitus " XX sajandi saladusi". Näitus jõudis Haapsalusse oodatust varem ja seega kuulub valdav osa töödest aastasse 96. Näituse kvaliteeti see kõik aga ei mõjuta, kuna Alliku maalid näikse aja jooksul paremaks muutuvat. Tahtmatult tekib seos veiniga....
See on märk kvaliteedist. Mis ei aegu, see on hea. Alliku tööde sõnum on kestev. Skandaalne. Provotseeriv. Meenub tema kunagi öeldu, et " siis olin ma veel noor ja ropp mees". Roppus, skandaalsus ja provotseerivus aga ei loo kvaliteeti, kui puudub kujund ja oskus seda näidata. Siit peaks õppima just noorema põlve kunstnikud, kes pahatihti dokumenteerivad mingi ekstreemse nähtuse ja esitavad selle üksühele galeriis. See on ajakirjanduse tasand ja võimalik dialoog peaks kuuluma ennekõike sellesse kategooriasse. Kunstiruum kattub küll osaliselt dokumentalistikaga, kuid ei dubleeri seda.
Avaüritusel kõneles kunstnik oma loomingust ja juhtis tähelepanu sõnale nali. Publiku hulgas kerkis esile mõiste ilus. Matemaatiline tehe looks väljendi ilus nali, aga see oleks kohatu. Lausa vale. Alliku tööd ei ole ilusad. Nad on kohati lausa koledad. Teemad ka. Õhku jäi veidi leppimatu küsimus, et miks kaunil Eestimaal tehakse koledat kunsti. Ja et kas kunst peabki kole olema. Et kui on ilus, siis on kohe kitsh. Ei ole kohe. Kitsh on siis, kui kunstnik on küündimatu ja ei saa aru. Tal võib sellegipoolest majanduslikut väga hästi minna, kuna ostjaid meelitab ilus banaalsus. Kui keegi tahab nende maailmapilti mõra lüüa, siis see enam ei meelita. See ei meeldi üldse. Kuidas saakski laulda selliselt, et "isamaa koledat hoieldes, vaenlase (kes see küll olla võiks)...". Vaadake Alliku pilte ja te leiate oma vaenlase üles. Mugavam on muidugi seda vaenlast mitte tunda ja teda mitte näha, sest eks peeglisse vaatamisega on ju ka nii, et kui ma ennast ei näe, siis minu peegelpilt ei näe mind ka. Jaanalindude kasvatamine Eesti eesindlikus põllumajanduses on forsseerinud jaanalinnu efekti ka eestlase mõttemaailmas. Kui veel viisteist aastat tagasi oleks olnud võimali sellise näituse eksponeerimine, siis oleks kõik aru saanud ja kaasa mõelnud ja neile oleks meeldinud ja nad oleksid sosistanud "osssaa". Praegu oli "ossaaa" ainult pildi ees "Kusev kasakas". Ja mitte selle alatooniga mis viisteist aastat tagasi. Ma arvan et Eesti peab astuma Euroopa Liitu. Ta peab sinna kohe sügavalt sisse astuma, et kaoks jaanalinnundus meie aladelt ja kostaks jälle õige alatooniga "ossaaa".

Agur Kruusing
Haapsalu Linnagaleriid toetab Hansapank