Praegu on Haapsalus võimalik vaadata klaasikunstnik Peeter Rudaši näitust "Laugu KLaasikoda" Väljas on läbilõige viimase viie aasta loomingust, mis on teostatud Saaremaal Laugus asuvas ühemehe klaasistuudios.Väljas on näited nii müügiks mõeldud töödest kui ka näituste jaoks loodu. Paljud paneksid kindlasti pahaks, kui kunstnik töötab kahe orjentatsiooniga, kuid asi tasub end ära. Juba fakt, et Peeter ei sõltu oma loomingus tootmisvahenditest, ega järjekordadest, räägib selle kasuks. Kui kunstnik suudab olla edukas mõlemal tasandil, siis mida saaks talle ette heita. Kui vaatame endi ümber, näiteks kõrgkoolide süsteemi, kus savad sisse andekatele lisaks ka majanduslikult kindlustatud, siis miks peaks kunstnik olema erand, kes ei lähe iial kompromissidele.Peeter Rudaš on TKÜ õppejõud ja EKL liige, mis annab vaatajale võimaluse määratleda tema staatust Eesti kunstnike hulgas. Samuti on ta end täiendanud välisriikide töökodades.Saaremaal töötab tema klaasikoda ainult suviti, olles lisaks stuudiole ka atraktiivne "turistipüünis". Laugu klaasikojas on külastajal lisaks ostmisele ja tellimisele ka võimalus jälgida klaasipuhumise protsessi. Kel on kannatust,saab tellida ja vaadata, kuidas tema poolt tellitu valmib. Jällegi võiks paljudel tekkida tunne, et asi ei saa olla päris õige, kuna surematu taiese sünni juures eitohiks viibida ühtki sureliku, väljaarvatud kunstnik ise. Usun siiski, et mehaanilised protsessid on võimalik läbi viia ka publiku ees. Kui seda jätkubKas praegusel näiyusel domineerib nimetus tarbekunst, kunst, seda otsustage ise, lähtudes oma kogemustest ja maitsest. Head näitusekülastamist.

Agur Kruusing